அறிவிப்பு:-

யுபிஎசார் தேர்வு 2015

08-10 செப்டம்பர் 2015


நிகழ்ச்சிகள்


1. பொங்கல் விழா
2. விளையாட்டுப் போட்டி
3. வளர்தமிழ் விழா 2010 (மாவட்ட நிலை)
4. தேவாரப் போட்டி
5. தன்முனைப்புப் பயிலரங்கம்
6. சாரணர் முகாம் வெண்கல கெரிஸ் நிலை
7. கூட்டுப் பணி நாள்
8. ஆசிரியர் தினம்
9. ஆசிரியர் தின விருந்து
10.பேரா.முனைவர் மு.இளங்கோவன் வருகை
11.இளம் அறிவியலாளர் விழா
12.சமையல் போட்டி
13.ஆங்கிலமொழி மேடைப் பேச்சுப் போட்டி-2010
14.சாரணர் முகாம் வெள்ளிக் கெரிஸ் நிலை-2010
15.சூலை மாதம் வாசிப்பு மாதம்
16.போதைப் பொருள் ஒழிப்பு வாரம்
17.மாணவர் பாதுகாப்புச் சொற்பொழிவு
18.ஆங்கிலமொழி மாதம்
19. கூடார நாள்
20. பள்ளி வலைப்பதிவு அறிமுக நிகழ்ச்சி
21. கலைமகள் வழிபாடு
22. செயிண்மேரி தமிழ்ப்பள்ளிக் குடும்ப நாள்

0 comments: