அறிவிப்பு:-

கல்வி உதவித் தொகை 2014

30.01.2014 - வியாழன்
பிற்பகல் மணி 1.30
பாவாணர் பேரணி மண்டபம்
செயிண்மேரி தமிழ்ப்பள்ளி.


ஆசிரியர் தினம்

நிகழ்ச்சி: அசிரியர் தினம்
நாள்: 17.05.2010
இடம்: பள்ளிக் கட்டடம்


0 comments: