அறிவிப்பு:-

யுபிஎசார் தேர்வு 2015

08-10 செப்டம்பர் 2015


>>இளம் அறிவியலாளர் விழா-2010

நிகழ்ச்சி: இளம் அறிவியலாளர் விழா-2010
நாள்:
இடம்:


பள்ளியின் நிகராளிகளாக இளம் அறிவியலாளர் விழா-2010இல்
கலந்துகொண்ட மாணவர்கள்
மோ.நவின்குமார், கிணேஷ்ராஜ், வித்யா, மு.தேவன்ராஜ், ஜோவல் சாம்சன்

1 comments:

Navin said...

rommba nallairukkuthu