அறிவிப்பு:-

யுபிஎசார் தேர்வு 2015

08-10 செப்டம்பர் 2015


>>தேவாரப் போட்டி-2010

நிகழ்ச்சி: தேவாரப் போட்டி-2010
நாள்:
இடம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் ஆலயம், கோலக் குராவ், பேரா.


போட்டியில் கலந்துகொண்ட செயிண்மேரி தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்கள்
வெற்றியாளர்களும் ஆசிரியர்களும்
சிறந்த பள்ளிக்கான சிறப்புப் பரிசு
தேவாரப் போட்டி பொறுப்பாசிரியர் திருமதி.முனியம்மாள்

0 comments: