அறிவிப்பு:-

யுபிஎசார் தேர்வு 2015

08-10 செப்டம்பர் 2015


கலைமகள் வழிபாடு

நிகழ்ச்சி: கலைமகள் வழிபாடு
நாள்: 14-10-2010 (வியாழன்)
இடம்: பாவாணர் பேரணி மண்டபம்

கலைமகள் வழிபாடு (சரஸ்வதி பூசை) மிகவும் நன்முறையில் நிகழ்ந்தது. ஆசிரியர்களோடு மாணவர்கள் அனைவரும் பண்பாட்டு உடையில் கலந்துகொண்டனர். வழிபாட்டுக்குப் பின்னர் மாணவர்கள் தேவாரத் திருப்பாடல்கள் பாடினர். பின்னர், அனைவருக்கும் மரக்கறி உணவு பரிமாறப்பட்டது. 0 comments: