அறிவிப்பு:-

யுபிஎசார் தேர்வு 2015

08-10 செப்டம்பர் 2015


மாணவர் பாதுகாப்புச் சொற்பொழிவு

நிகழ்ச்சி: மாணவர் பாதுகாப்புச் சொற்பொழிவு
நாள்: 18-08-2010
இடம்: பாவாணர் பேரணி மண்டபம்


காவல் துறை அதிகாரி சார்ஜன் மேஜர் பெ.இராமசாமி


பெ.ஆ.சங்கத் தலைவர் க.முருகையன்
நினைவுப் பரிசு வழங்குகிறார்

0 comments: