அறிவிப்பு:-

யுபிஎசார் தேர்வு 2015

08-10 செப்டம்பர் 2015


பரிசளிப்பு விழா 2011

நாள் :10.11.2011
இடம் : பாவாணர் பேரணி மண்டபம்

2010ஆம் ஆண்டு யு.பி.எஸ்.ஆர் சிறந்த மாணவர்கள்

ச.சுடர் கலை ஜோதி, மலாய் மொழி தனியாள் நாடகம், மாநில நிலைப் போட்டியாளர்


முவித்யா, 2011ன் கல்வியிலும் இணைப்பாடக் கல்விப் பிரிவிலும் சிறந்த மாணவி 

அனுஜா, 2011 இணைப்பாட விளையாட்டுப் பிரிவில் சிறந்த மாணவி

0 comments: